Jag har fått en intervju med Mark Littler, Hellyers Road’s master distiller. Först kommer originalintervjun på engelska, och i slutet finns en svensk översättning.


Hellyers Road is located in Burnie, Tasmania, and was founded in 1999 by a group of dairy farmers.

I got an interview with Mark Littler, Hellyers Road's master distiller.


Mark Littler, master distiller at Hellyers Road.

Mark, please tell my readers who you are & how you got involved in the whisky industry?
My background is in Dairy Food Science having spent 20 years in testing, quality control and cheese making with several major Tasmanian dairy businesses. In 2003 I was employed by Tasmania’s second largest milk processor, Betta Milk who happened to also own Australia’s largest single malt distillery. There are definite synergies between dairy processing and whisky distilling and my skills quickly adapted to the latter. I am now general manager of both the milk and whisky divisions of the company as well as master distiller for Hellyers Road.

How would you define the Hellyers Road style?
Our whiskies are crisp and pure, typical of the natural environment in which they crafted. Clean and crisp is probably and apt definition of our style.

What is it that make Hellyers Road whisky special in your opinion?
We use only local produce, including premium grain and some of the world’s purest drinking water. Our distillery is situated in pristine dairy farming land on Tasmania’s north west coast. We are nestled between the unpredictable waters of Bass Strait (the 250 kilometre stretch of water that divides Tasmania from mainland Australia) and the beautiful World Heritage Cradle Mountain region. These climatic conditions combined with the use of only premium local ingredients, delivers a unique and very special range of single malts.

Have you tried any whisky from Sweden? If so, what did you think of it?
I certainly have and Sweden offers some lovely New World whiskies. My favourite would have to be MACKMRYA SVENSK EK which I tried on a visit to Sweden in 2013. Hellyers Road Distillery has a wonderful synergy with Swedish whisky drinkers. In 2015 we worked with the Swedish Whisky Federation to provide 1500 bottles of our Original single malt, chosen from our first cask series (2002) as a limited edition release for its members.

What is the favourite moment in your whisky career?
There have been many. Perhaps attending Whisky Live Paris in 2013 and being recognised for producing the Best New World Whisky (pinot Noir Finish) in blind tastings conducted at that event. Overall the international acceptance of our single malts and the rapid growth of the business gives me the biggest thrill.

Which three people would you invite for a whisky tasting, and why? (alive or dead)
Barack Obama – I believe he has already tasted our whisky courtesy of the U.S. Ambassador to Australia however to sit down and appreciate a drop with him would be really special.

Winston Churchill – He is a fairly maligned character in history but I reckon he would have loved sharing a Hellyers Road single malt, before delivering one of his revered speeches!

Angelie Jolie – I’m not sure if she even likes whisky but that’s beside the point!

Finally, do you have any advice concerning whisky to share with my reader?
For whisky drinkers there has never been a better time for choice. Countries like Japan, Taiwan, India and now Australia are crafting single malt whiskies that are equal to many of the whiskies offered by the traditional distilleries of Scotland and Ireland. Don’t limit your whisky experiences, try some of the new breed single malts and delight in each one’s unique point of difference.

Sources: Wikipedia. All pictures belongs to Hellyers Road Distillery©

 
Hellyers Road är beläget i Burnie, Tasmanien, och grundades 1999 av en grupp mjölkbönder.


Mark Littler, master distiller på Hellyers Road.

Mark, berätta för mina läsare vem du är och hur du blev involverad i whiskyindustrin?
Min bakgrund är inom mejerivetenskapen och jag har spenderat tjugo år inom testning, kvalitetskontroll och osttillverkning med flera stora tasmanska mejeribolag. 2003 var jag anställd på Tasmaniens näst största mejeri Betta Milk som också råkade äga Australiens största single malt destilleri. Det finns helt klart en synergi mellan mejeriprocesser och whiskydestillering och mina färdigheter gick fort att anpassa för det senare. Nu är jag general manager för både mjölk och whiskydivisionerna i företaget samt master distiller för Hellyers Road.

Hur skulle du definiera Hellyers Road´s stil?
Vår whisky är frisk och ren, vilket är typiskt för den naturliga miljö den skapas i. Frisk och ren är troligen en korrekt och passande definition av vår stil.

Vad är det som gör Hellyers Road´s whisky speciell enligt din uppfattning?
Vi använder endast lokala produkter, inklusive det bästa spannmålet och ett av världens renaste dricksvatten. Vårt destilleri ligger i ett vackert mjölkproduktionsområde på Tasmaniens nordvästra kust. Vi ligger mellan de oförutsägbara vattnen som kallas Bass Strait (den 250 kilometer långa sträckan av vatten som skiljer Tasmanien och Australien åt) och den vackra Världsarvsmärkta Cradle Mountain regionen. Dessa klimatförhållanden kombinerat med att endast de främsta lokala ingredienserna, levererar en unik och väldigt speciell typ av single malt.

Har du provat någon whisky från Sverige? Om så är fallet, vad tyckte du om den?
Det har jag sannerligen och Sverige erbjuder några underbara nya världen whisky. Min favorit måste vara Mackmyra Svensk Ek som jag provade under ett besök till Sverige 2013. Hellyers Road Destillery har en underbar synergi med svenska whiskydrickare. 2015 arbetade vi med Svenska Whisky Federationen med att förse dem med 1 500 flaskor av våran ursprungliga single malt, utvald från vår första fatserie (2002) som en begränsad utgåva till deras medlemmar.

Vilket är ditt mest minnesvärda ögonblick i din whiskykarriär?
Det har varit många, kanske att närvara vid Whisky Live Paris 2013 och att bli erkänd som producent av den bästa nya världen whiskyn (pinot noir finish) i de blindtest som genomfördes där. Generellt sett är det den internationella acceptansen som våra single malts har haft och den snabba tillväxten av bolaget som ger mig den största spänningskänslan.

Vilka tre personer skulle du bjuda in till en whiskyprovning, och varför? (levande eller döda).
Barack Obama
- Jag tror att han redan har smakat på vår whisky tack vare den amerikanska ambassadören till Australien, däremot skulle det vara speciellt att sitta ner och uppskatta en droppe med honom.

Winston Churchill- Han är en rätt baktalad person i historien men jag tror att han skulle ha älskat att dela en Hellyers Road single malt innan han gav ett av sina berömda tal.
 
Angelina Jolie- Jag är inte säker på att hon gillar whisky men det är inte det viktigaste heller!

Slutligen, har du några råd om whisky som du skulle vilja delge mina läsare?
För whiskydrickare har det aldrig funnits en tid med mer valmöjligheter. Länder som Japan, Taiwan, Indien och nu Australien håller på att skapa single malt whisky som är av lika bra kvalitet som de som erbjuds av traditionella destillerier i Skottland och Irland. Begränsa inte din whiskyupplevelse, prova några av de nya formerna av single malt och gläds åt deras olika unika skillnader.

Källor: Wikipedia. Alla bilder tillhör Hellyers Road Distillery©

Tack till Magnus Markström för översättning.