Jag har fått en intervju med David Vitale, grundare av New World Whisky Distillery. Först kommer originalintervjun på engelska, och i slutet finns en svensk översättning.


New World Whisky Distillery is located in Victoria, which is a state in southern Australia. Principal is Melbourne.

I got an interview with David Vitale, the founder of New World Whisky Distillery.

David , founder / former founder of FlexiComm Software, spent his earlier career developing e-learning platforms for Higher education and corporates. Until a chance encounter at a distillery changed everything. New World Whisky started with a simple idea: Imagine a whisky unshackled from tradition. David has spent the last 9 years of his life building on that idea and creating a team that could turn that idea into reality. Inspired by Australian winemakers, NWWD has developed a world class premium whisky that challenges people's perceptions of what whisky can be. It is called STARWARD and is broadly available in Australia. This year the team begins their journey into international markets.


David Vitale, founder of New World Distillery.

How did you get involved in the whisky industry?
I had a passion for craft beer (drinking it) and was captivated by the idea that there could also be an Australian craft whisky industry. That was 2004, and I haven't looked back. I worked at Lark Distillery for 3 years before returning to Melbourne to start making STARWARD.

How would you define the STARWARD style?
STARWARD is a modern Australian whisky. It starts with locally grown barley and is matured wholly in Australian red wine barrels from prime Australian wine regions. Made in an urban environment, using new age technology and an innovative, relentlessly creative approach to whisky making, STARWARD combines the best of the old world and marries it with the new.


Barrels.


Distillery bar.

What is it that makes STARWARD´s whisky special in your opinion?
As a company, we're extremely ambitious. We plan to double our production in the next 12 months and take our modern Australian whisky to the world. From both a flavour and growth perspective, our climate here in Melbourne is a huge advantage. I'm not sure if you've been before, but Melbourne experiences what we call "four seasons in one day". It's hot one minute and cold the next. This has a profound impact on our spirit during maturation. This variation in temperature allows the spirit to breathe, which physically forces the barrels to expand and contract with it. This means we have some of the hardest working barrels in the world, and are able to extract depth of flavour typical of a 15-20 year old whisky in only a matter of years. The rate of maturation is about 5-6 times faster than that of a stagnant climate. This means that we are in a position to create a sustainable, consistent product we don't have to wait decades for.

Have you tried any whisky from Sweden? If so, what did you think of it?
We actually went to a Scandinavian whisky tasting as a team recently. Sigrun Whisky (https://www.sigrunwhisky.com/) has just started bringing Scandinavian single malts into the country, so they're quite new to us here. Mackmyra was on tasting, and was a stand out for us all.

What is the favourite moment in your whisky career?
Filling barrel number one was like giving birth to another child. If the distillery was on fire and I had to take one thing, it would be that first barrel.

Which three people would you invite for a whisky tasting, and why? (alive or dead)
I would like to divide it up into someone from the past, present and future:
Past: Battista "Pinin" Farina (car designer).
Present: Keith Richards.
Future: Fin (my oldest child) when he's 18 years old.
 

Finally, do you have any advice concerning whisky to share with my readers?
There's a difference between drinking whisky and tasting whisky. Tasting is a very deliberate act. It is such a sensory experience and while you can definitely enjoy it, I far prefer drinking whisky. Especially with friends.

 

Sources: Wikipedia and press material from New World Whisky Distillery. All pictures belongs to New World Whisky Distillery©
A special thanks to Hannah Bambra, Marketing.

 


New World Whisky Distillery ligger i Victoria, som är en delstat i södra Australien. Huvudstaden är Melbourne.

Jag fick en intervju med David Vitale, grundare av New World Whisky Distillery.


David Vitale, grundare av
New World Whisky Distillery.

Hur blev du involverad i whiskyindustrin?
Jag hade en passion för craft beer (att dricka det) och jag fångades av idén att det också skulle kunna finnas en australiensisk whiskyindustri. Det var 2004 och jag har inte tittat tillbaka. Jag arbetade på Lark Destillery i tre år innan jag återvände till Melbourne för att börja tillverka STARWARD. 

Hur skulle du definiera Starward´s stil?
STARWARD är en modern australiensisk whisky. Det börjar med lokalt odlad korn och mognar hela tiden i australiensiska rödvins-tunnor från prima australiensiska vinområden. Den tillverkas i en storstadsmiljö, med modern teknologi och med en innovativ, ostoppbart kreativ inställning till whiskytillverkning. STARWARD kombinerar det bästa med den gamla världen och blandar det med den nya. 


Fat.


Destilleriets bar.

Vad är det som gör er whisky speciell enligt din uppfattning?
Som företag är vi extremt ambitiösa. Vi planerar att dubbla vår tillverkning inom de närmaste 12 månaderna och ta vår moderna australiensiska whisky till resten av världen. Från både ett smak och tillväxt perspektiv är klimatet här i Melbourne en väldigt stor fördel. Jag är inte säker på om du besökt staden men i Melbourne har vad som kallas fyra säsonger på en dag. Det är varmt ena minuten och kallt nästa. Detta har en stor inverkan på vår alkohol under mognadsprocessen. Denna temperaturvariation låter alkoholen andas vilket tvingar tunnorna att expandera och dra ihop sig med den. Detta betyder att våra tunnor är de mest hårt arbetande i världen, och klarar av att ge den djupa smaken av en 15/20 årig whisky efter bara några år. Mognadshastigheten är ungefär 5-6 gånger fortare än den i ett stagnerat klimat. Detta betyder att vi är i en position att skapa en hållbar pålitlig produkt som vi inte behöver vänta på i flera år. 

Har du provat någon whisky från Sverige? Om så är fallet, vad tyckte du om den?
Vi åkte faktiskt till en skandinavisk whiskyprovning som ett team nyligen. Sigrun whisky (https://www.sigrunwhisky.com/) har precis börjat föra in skandinavisk single malt whisky i landet, så för oss är de rätt nya. Vi provade Mackmyra och den stod ut för oss alla.

Vilket är ditt mest minnesvärda ögonblick i din whiskykarriär?
Att fylla den första tunnan var som att föda ett nytt barn. Om destilleriet stod i brand och jag kunde ta med en sak skulle det vara den tunnan.

Vilka tre personer skulle du bjuda in till en whiskyprovning, och varför? (levande eller döda).
Jag skulle vilja dela upp dem i någon från det förflutna, någon från idag och någon från framtiden. 

Det förflutna: Battista "Pinin" Farina (bildesigner).
Nutida: Keith Richards.
Framtida: Fin (mitt äldsta barn) när han fyller 18. 
 
Slutligen, har du några råd om whisky som du skulle vilja delge mina läsare?
Det är en skillnad mellan att dricka och att smaka på whisky. Att smaka är en väldigt avsiktlig handling. Det är en upplevelse för sinnena och det är givetvis ett sätt att njuta av det, men jag föredrar helt klart att dricka den. Särskilt tillsammans med vänner.

 

Källor: Wikipedia och pressmaterial från New World Whisky Distillery. Alla bilder tillhör New World Whisky Distillery©
Ett särkilt tack till Hannah Bambra, Marketing.

 

Tack till Magnus Markström för översättning.