Jag har fått en intervju med Jane Overeem, Marketing and Sales Manager för Overeem Whisky (The Overeem Distillery) och Lark Distillery. Först kommer originalintervjun på engelska, och i slutet finns en svensk översättning.

 

The Overeem Distillery began as a family-owned and operated business, headed by Casey Overeem. Casey's interest in the industry started back in the early 1980's when he had his first experience of distilling at a relative's house in Norway. "Many people had micro-distilleries in their cellars and I really admired them, so I started experimenting when I got home" said Casey.

Following years of research, experimentation and the realisation that Tasmania was the perfect place to make single malt whisky, Casey secured his distiller's licence in 2005. It was time to commence his 'hobby-business'!

A trip to Scotland, the spiritual home of all whiskies shortly followed with visits to around 15 distilleries to gain a better understanding of the entire distillation process.

Source: The Overeem Distillery Home Page

I got an interview with Jane Overeem, Marketing and Sales Manager for Overeem Whisky (The Overeem Distillery) and Lark Distillery. 

Please tell my readers who you are.
My name is Jane Overeem. I am the Marketing and Sales Manager for Overeem Whisky (Overeem Distillery) and also Lark Distillery.

How did you get involved in the whisky industry?
My father Casey Overeem started Overeem Distillery in 2007. I have been interested and involved in the business ever since.

How would you define the Overeem style?
Overeem is a delicate whisky of exceptional quality and is truly Tasmanian. It is floral and intense in character. A lot of people say that Overeem whisky has a certain style. We believe this is due to our rich, oily Tasmanian barley and soft, pure water which makes for a beautiful mouthfeel.


Picture 1, 2, 3 - Inside the distillery.
Picture 4 - Casey Overeem.

What is it that make Overeem whisky special in your opinion?
Overeem is consistent in quality - in both character and style, cask after cask. Overeem is made in a very particular way. Anyone that meets my dad will know that he is very 'particular' and very good at making whisky. Each distiller who makes Overeem follows the same 'particular' distilling techniques.

Have you tried any whisky from Sweden? If so, what did you think of it?
I haven't actually! I would love to though. Please feel free to send me some ;-)

What is the favourite moment in your whisky career?
There has been so many amazing moments during my career. But I think the a real highlight for me in particular was sending our 'First Release' of Overeem Single Malt Whisky to Jim Murray (as it was our first competition ever), and both our Port Matured 60% and Sherry Matured 60% whiskies received Liquid Gold (95.0). It was pretty exciting to know that we received scores placing us in the top 2% of the best whiskies in the world.  

Which three people would you invite for a whisky tasting, and why? (alive or dead)
Firstly, my father Casey Overeem. There's nothing better than drinking with my dad who made this all possible.

Secondly, my husband Mark, who also loves the whisky industry and always continues to support me, allowing me to talk 'whisky, whisky whisky' all the time!

And finally, Jim McEwen - Bruichladdich. I think he is the most fun, humble, inspiring and awesome whisky celebrity in the world! I know ... it's a big call!

Finally, do you have any advice concerning whisky to share with my readers?
Whisky is a lot of fun. It is made to be enjoyed - so enjoy it - however you may want to drink it. My advice for those involved in the industry: whether you are into brewing, distilling (production), marketing, sales, operations, events... is to know and appreciate your customers. Keep up personal communication as much as you can and understand what they want. Without them, we don't have an industry.

Sources: Wikipedia and press material from The Overeem Distillery. All pictures belongs to The Overeem Distillery©
A special thanks to Jane for her cooperation.

Jag har fått en intervju med Jane Overeem, Marketing and Sales Manager för Overeem Whisky (The Overeem Distillery) och Lark Distillery.


Overeem Destillery började som ett familjeföretag, och leddes av Casey Overeem. Caseys intresse för industrin började på det tidiga 1980-talet, då han fick sin första erfarenhet av destillering hos en släkting i Norge. "Många människor hade mikrodestillerier i sina källare och jag beundrade dem, så jag började experimentera när jag kom hem", säger Casey.

Detta följdes av år av forskning, experimenterande och insikten att Tasmanien var det perfekta stället att tillverka single malt whisky. Det var dags att starta sitt hobbyföretag.

En resa till Skottland, det andliga hemmet för all whisky följdes snart av besök till 15 destillerier för att få en bättre förståelse för hela destilleringsprocessen.

Källa: The Overeem Distillery´s hemsida

Berätta för mina läsare vem du är.
Mitt namn är Jane Overeem. Jag är marknadsförings- och försäljningschef för Overeem Whisky (Overeem Distilleri) samt för Lark Distillery.

Hur blev du involverad i whiskyindustrin?
Min far Casey Overeem startade Overeem Distillery 2007. Jag har varit intresserad och inblandad i företaget sedan dess.

Hur skulle du definiera Overeem´s stil?
Overeem är en delikat whisky av exceptionell kvalitet och är verkligen tasmansk. Dess karaktär är blommig och intensiv. Många människor säger att Overeem whisky har en särskild stil. Vi tror att det beror på vår rika oljiga tasmanska korn och mjuka rena vatten som ger en underbar känsla i munnen.


Bild 1, 2, 3 - Inifrån destilleriet.
Bild 4 - Casey Overeem.

Vad är det som gör er whisky speciell enligt din uppfattning?
Overeem är konsekvent i sin kvalitet- i både karaktär och stil, i fat efter fat. Overeem tillverkas på ett väldigt speciellt sätt. Alla som träffar min pappa vet att han är väldigt speciell och väldigt duktig på att göra whisky. Alla destilllerare som gör Overeem gör det efter samma särskilda destilleringstekniker.

Har du provat någon whisky från Sverige? Om så är fallet, vad tyckte du om den?
Det har jag faktiskt inte! Jag skulle älska att göra det dock. Du får gärna skicka mig en flaska :-)

Vilket är ditt mest minnesvärda ögonblick i din whiskykarriär?
Det har funnits många tillfällen under min karriär. Men jag tror att den riktiga höjdpunkten var att skicka iväg vår första flaska av Overeem Single Malt Whisky till Jim Murray (det var den första tävlingen vi någonsin hade varit med i), och både vår portvinslagrade 60% samt vår sherrylagrade 60% fick utmärkelsen Liquid Gold (95%). Det var spännande att veta att vi fick ett betyg som placerade oss bland de 2% främsta whiskysorterna i världen.

Vilka tre personer skulle du bjuda in till en whiskyprovning, och varför? (levande eller döda).
Först och främst min far Casey Overeem. Det finns inget bättre än att dricka en whisky med min pappa som gjorde allt detta möjligt.

Därefter min man Mark, som också älskar whiskyindustrin och som alltid fortsätter att stötta mig, och tillåter mig prata om whisky, whisky, whisky hela tiden!

Slutligen Jim McEwen - Bruichladdich. Jag tror att han är den roligaste, ödmjukaste , mest inspirerande och grymmaste whiskykändisen i världen! Jag vet... det är ett stort åtagande!

Slutligen, har du några råd om whisky som du skulle vilja delge mina läsare?
Whisky är mycket roligt. Den är gjord för att avnjutas - så njut av den - hur du än vill dricka den. Mitt råd till dem som arbetar i branschen: om du är involverad i bryggningen, destilleringen (produktionen), marknadsföringen, försäljningen, driften eller kanske inom något annat område... är att känna och uppskatta dina kunder. Ha en personlig relation/kommunikation med kunderna så mycket som du kan och förstå vad de vill. Utan dem har vi ingen industri.

Källor: Wikipedia och pressmaterial från The Overeem Distillery. Alla bilder tillhör The Overeem Distillery©
Ett särskilt tack till Jane för hennes medverkan.


Tack till Magnus Markström för översättning.